لیست گزارش دوره ای

 

بزن باران به نام ِهرچه خوبی ست   /   بیفشان دست،وقتِ پایکوبی ست

مزارع تشنه،جوباران پُر از سنگ   /   بزن باران که گاه ِلایروبی ست


   ادامه مطلب

 

JoomShaper