لایروبی سد شهید چمران

بزن باران به نام ِهرچه خوبی ست   /   بیفشان دست،وقتِ پایکوبی ست

مزارع تشنه،جوباران پُر از سنگ   /   بزن باران که گاه ِلایروبی ست

JoomShaper