مدیران اردوگاه

مدیران اردوگاه از سال 1342 تا به امروز ...

 

 آقای بهروز نشاط پور - مدیریت فعلی

آقای حسین تابنده

آقای یزدان پناه

آقای خرسند رو

آقای کلایی

آقای علیزاده

 

آقای میراحمدی

آقای سید محمود موسویان

آقای معالجی

آقای بلالی

مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محمد تقی عابدی

مرحوم آقای لطف آبادی

JoomShaper